Betingelser

Depositum
Ved bestilling fremsendes bekræftelse. Senest 7 dage fra datoen på reservationsbekræftelsen indbetales reservationsgebyr på vores konto der fremgår af tilsendte bekræftelse. Beløbet modregnes i den endelige afregning.

Såfremt beløbet ikke er modtaget rettidigt bortfalder reservationen.

Afregning

Afregning kan foretages på arrangementsdagen med dankort. Ønsker De ikke at afregne på selve arrangementsdagen, kan De vælge at overføre den faste del af arrangementsprisen til vores konto 9173 – 11884024 (DanskeBank), således af de er på kontoen 2 dage inden arrangementsdagen. På selve arrangementsdagen udarbejdes en regning på det totale beløb, og en regning på det resterende beløb fremsendes. Det resterende beløb skal indbetales inden 5 dage.

Ønsker de regningen tilsendt tillægges administrations gebyr på 75,00kr.

Ønsker de at betale med kreditkort, tillægges regningen 2%.

Hvis der sendes rykker, tillægges gebyr på 250,00kr, der vil desuden fra forfaldsdato beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.

Selskabsaftale
Der skal senest 4 uger før arrangementsdagen udarbejdes en endelig selskabsaftale. Selskabsaftalen kan udarbejdes via e-mail, telefon eller personligt møde. Ønsker De et personlig møde kontaktes restauranten for aftale.

Deltagerantal
Endeligt og bindende deltagerantal meddeles senest 7 dage før arrangementet pr. telefon eller mail.

En bordplan skal være meddelt 48 timer før arrangementet. Ønsker De at vi skal lægge bordkort og evt. menuer og lign. på bordene, skal disse ligeledes være afleveret 48 timer før arrangementet.
De kan naturligvis medbringe effek­terne på arrangementsdagen og selv lægge dem på bordene.

Arrangements varighed

Ved ethvert arrangement udarbejdes der en selskabsaftale, hvori arrangementet er beskrevet. Start og sluttid vil altid være iht. selskabsaftalen. Som udgangspunkt er der sat 4 timer af til et frokost og 6-8 timer til et middagsarrangement.
Såfremt arrangementet forlænges på selve arrangementsdagen opkræves kr. 550,- pr. halve time plus forbrug. Det er ikke altid muligt at forlænge et selskab.

Ankomst og afslutning

Restauranten vil være klar til modtagelse af gæster 15 min før arrangementets start, ligesom det forventes at gæsterne har forladt restauranten senest 15 min efter arrangementets afslutning. Værten eller værterne kan naturligvis komme efter aftale.

Afbestilling

Ved afbestilling refunderes depositum ikke.

Afbestilling inden 12 uger før afholdelse:
Afbestilling kan ske uden yderligere omkostninger, inden 12 uger før arrangementsdagen pr. brev eller mail.

Afbestilling inden 8 døgn før afholdelse:
Afbestilling af hele arrangementet efter nævnte tid­spunkt (12 uger), men dog inden 8 døgn før arrangements afholdelse, kan Restaurant Vigen kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter – udregnet for standart pakkepris i 4, 6 eller 8 timer.

Afbestilling senere end 8 døgn før afholdelse:
Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 8 døgn før ar­rangementets afholdelse kan Restaurant Vigen kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af samtlige ydelser.

Ved udeblivelse uden afbestilling betales fuld pris for hele arrangementet.

Restaurant Vigen forpligter sig til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side.

I tilfælde af aflysning eller omplacering fra Restaurant Vigens side kan bestilleren kræve at blive holdt skadesløs for samtlige de dokumenterede ekstra omkostninger bestilleren påføres.

Strejke, lock-out, ildløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der lig­ger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.